Juridisch Adviseur Handhaving – USG Legal – Amsterdam

USG Legal

Als juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht adviseer je collega’s van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) over de juridische aspecten bij een handhaving. Je adviseert over omgevingsvergunningen aan de collega’s die deze opstellen. Je zorgt dat de vergunning de kwaliteit heeft die gevraagd wordt van een overheidsorgaan. Het kan gaan over bouwwerken, monumenten, bomen, bruggen etc. Ook zal je werkzaamheden verrichten op het gebied van handhaving van omgevingsvergunningen of illegale bouw. Alle ingewikkelde en uitdagende juridische problemen in de gebouwde omgeving komen daardoor bij jou langs. Je beoordeelt de juridische houdbaarheid van toezichtrapportages en stelt, samen met de toezichthouder van VTH, de sanctiebesluiten op. Indien er bezwaarschriften worden ingediend op het gebied van handhaving omgevingsrecht, zal jij in gesprek treden met de bezwaarmaker om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval en het bezwaar wordt doorgezet, zal jij de gemeente vertegenwoordigen bij de bezwaarcommissie en/of bij de rechtbank. Deze extra capaciteit wordt ingezet op vergunningstrajecten voor een omgevingsvergunning, handhavingsverzoeken in het kader van Toeristische verhuur (illegaal gebruik van woningen voor toeristenverhuur) en diverse andere handhavingstrajecten die via handhavingsverzoeken of ambtelijke constateringen worden opgestart in het werkveld van omgevingsrecht. Soms zal je ook worden ingezet op een vergunningentraject voor een omgevingsvergunning. Het team juristen waar je aan wordt toegevoegd, bestaat uit 10 juristen waar alle juridische vraagstukken over veiligheid worden behandeld, dus zowel openbare orde, openbare ruimte als omgevingsrecht.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: