Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs (SBO) – SBO De Kans – Amsterdam

JobID = 24y0.07

Kijk jij ook altijd naar wat het kind kan en wathet kind nodig heeft om te leren? Zie je meer dan alleen zijnbeperking en gedrag? Houd je er van om uitgedaagd te worden enpassend onderwijs aan te bieden. Dan ben je bij ons meer danwelkom!

Dit is derol
Op SBO De Kans geef je onderwijs aankinderen met specifieke ondersteuningsvragen. Jij bent in staat omop grond van ken…

Lees meer…